Opis

Przedmiotem inwestycji jest projekt skateparku o kształcie wydłużonej płyty o nawierzchni betonowej wraz z urządzeniami do jazdy. Zakres inwestycji obejmuje również lokalizację elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) oraz oświetlenie terenu skateparku i odwodnienie płyty.
Projektowany obiekt służyć ma jako miejsce rekreacji dla lokalnej społeczności – a w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Lata realizacji

— 2018

Podstawowe dane liczbowe

  • Powierzchnia działki: 15.237 m2
  • Powierzchnia całkowita skateparku: 821,34 m2
  • - nawierzchnia betonowa wokół przeszkód: 546,10 
  • - nawierzchnia pod przeszkodami: 272,21 m2
  • Istniejąca nawierzchnia utwardzona: 4.705,26 m2
  • Powierzchnia biologicznie czynna (dla całej działki): 9.710,40 m2

Podobne projekty