Opis

W zakres projektu wchodziła: modernizacja istniejącej nawierzchni sportowej, oraz zaprojektowanie lekkiej, łukowej hali namiotowej wraz z zapleczem technicznym. Zaplecze techniczne, zawierające pomieszczenia techniczne, oraz szatniowo- sanitarne, mieści się w niewielkim budynku o prostej bryle na rzucie prostokąta.
Hala ma formę przestrzennego tunelu i jest rozwiązaniem typowym, dostosowanym do gabarytów boiska. Budynek zaplecza technicznego nawiązuje kolorystyką i podziałami na elewacji do głównego budynku szkoły.

Klient/Inwestor

— Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II w Elblągu

Lata realizacji

— 2013

Podstawowe dane liczbowe

  • Powierzchnia projektowanego boiska: 594 m2
  • Powierzchnia zabudowy hali: 1047,9 m2
  • Maksymalna długość: 46,7 m
  • Maksymalna szerokość: 24 m
  • Kubatura: 8952,11 m3

Technologia

  • boisko o nawierzchni poliuretanowej, hala o konstrukcji stalowej

Podobne projekty