Założycielem i właścicielem firmy jest inżynier Zbigniew Kuśmierz, absolwent Politechniki Gdańskiej w Gdańsku Wydziału Budownictwa Lądowego (specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie), posiadający uprawnienia budowlane do kierowania i projektowania w zakresie konstrukcji bez ograniczeń oraz uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego.

Prawie trzydziestoletni staż pracy w budownictwie - początkowo w wykonawstwie a następnie w nadzorze i projektowaniu - przekłada się na wszechstronne doświadczenie, które pozwala w chwili obecnej na świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Zbigniew Kuśmierz działa na elbląskim rynku nieprzerwanie od 1991 roku - w latach 1991-2005 pod firmą Orzecznictwo Budowlane Concrete, w latach 2006-2012 jako spółka cywilna Euro-Projekt oraz równolegle od 2005 roku do chwili obecnej jako Euro-Projekt Zbigniew Kuśmierz. Praca w Urzędzie Miejskim w Elblągu, między innymi na stanowisku kierownika Referatu Nadzoru Inwestorskiego w Wydziale Inwestycji, zaowocowała bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia nadzorów i kompleksowego realizowania inwestycji.

Nasza pracownia projektowa zatrudnia młody, dynamiczny i ambitny zespół projektantów różnych branż z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń. W dotychczasowej pracy wszyscy członkowie zespołu wykazali się przedsiębiorczością, profesjonalizmem i dużą efektywnością w realizacji powierzonych zadań.

Nasz zespół

inż. Zbigniew Kuśmierz

inż. Zbigniew Kuśmierz

Założyciel i właściciel, konstruktor uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 154/01/OL; uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych nr 1794/EL/92, nr 1813/EL/93; uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego nr R-4/99/OL w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.
mgr inż. arch. Kamila Kochańska-Onoszko

mgr inż. arch. Kamila Kochańska-Onoszko

Architekt uprawnienia budowlane nr 2/WMOKK/2009 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
mgr inż. Agnieszka Wieliczko

mgr inż. Agnieszka Wieliczko

Konstruktor uprawnienia budowlane nr WAM/0004/POOK/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
mgr inż. architektury Monika Pietrzak

mgr inż. architektury Monika Pietrzak

uprawnienia budowlane nr 9/WMOKK/2016 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Ponadto firma współpracuje z wieloma doświadczonymi projektantami.