Opis

W zakres projektu wchodziła: przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym, wymianą nawierzchni oraz z wymianą wyposażenia sportowego sali, przebudowa głównego wejścia do szkoły wraz z holem, przebudowa boiska szkolnego z wymianą nawierzchni na poliuretanową oraz wyposażenie boiska w osprzęt sportowy, budowa parkingu wraz z drogą dojazdową.
Projekt obejmował branżę architektoniczną wraz z projektem zagospodarowania terenu, branżę konstrukcyjną, branżę sanitarną wraz projektem kanalizacji deszczowej, branżę elektryczną, projekt wentylacji mechanicznej, branżę drogową.
Remont sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szatni i sanitariatów obejmował: wymianę podłogi na sali gimnastycznej, przebudowę pomieszczeń szatni oraz sanitariatów przyległych do sali łącznie z wykonaniem nowych instalacji: oświetleniowej, wod.-kan. i wentylacji mechanicznej.

Klient/Inwestor

— Gmina Tolkmicko

Lata realizacji

— 2013

Podstawowe dane liczbowe

 • Powierzchnia projektowanego boiska: 968,00 m2
 • Powierzchnia projektowanego parkingu: 447,25 m2
 • Powierzchnia projektowanego terenu zielonego: 45,00 m2
 • Powierzchnia zabudowy szkoły: 1692,93 m2
 • Powierzchnia użytkowa szkoły: 1590,45 m2
 • Kubatura szkoły: 5154 m3
 • Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach: 22x44 m

Technologia

 • nawierzchnia poliuretanowa
 • boisko przeznaczone jest do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową, piłkę koszykową oraz do gry w tenisa ziemnego
 • zaprojektowano również nowy chodnik oraz schody terenowe prowadzące do trybun i boiska (zastępujących istniejące elementy)
 • przy budynku szkoły zaprojektowano parking z 9 miejscami postojowymi, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej
 • nawierzchnię miejsc postojowych wykonano częściowo z płyt ażurowych, a częściowo z kostki betonowej

Podobne projekty