Nasza pracownia projektowa zatrudnia młody, dynamiczny i ambitny zespół projektantów różnych branż z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń.

Budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne

Sporządzanie projektów

Budownictwo usługowe i handlowe

Sporządzanie projektów

Obiekty użyteczności publicznej

Sporządzanie projektów

Budownictwo przemysłowe, obiekty inżynierskie, drogi

Sporządzanie projektów

Programy funkcjonalno-użytkowe

Sporządzanie programów oraz koncepcji

Obiekty zabytkowe

Projekty dotyczące renowacji i remontów

Istniejące obiekty

Projekty przebudowy, rozbudowy i modernizacji

Sprawowanie nadzorów

Autorskich i inwestorskich

Doradztwo techniczne

Powiernictwo inwestycyjne

Występowanie w imieniu Inwestorów w kontaktach z urzędami i instytucjami w trakcie fazy projektowania