Gmina Miasto Elbląg niniejszym udziela referencji firmie "Euro-Projekt - Zbigniew Kuśmierz" (...). Dokumentacja obejmowała branżę budowlaną, sanitarną i elektryczną. (...) Wykonana dokumentacja spełniła oczekiwania Miasta Elbląg w zakresie przyjętych rozwiązań, usługa została wykonana należycie. (...) Wykonany projekt przebudowy i budowy dróg, mostów i przepustów wraz z infrastrukturą spełnił oczekiwania Miasta Elbląg (...) i został wykonany z należytą starannością.

Grażyna Kluge, Wiceprezydent
Urząd Miejski w Elblągu

Wykonana przez inż. Zbigniewa Kuśmierz dokumentacja sporządzona została terminowo, profesjonalnie i z należytą starannością. Wysoka jakość świadczonych usług pozwala z całą pewnością polecić inż. Zbigniewa Kuśmierz innym inwestorom jako rzetelnego i odpowiedzialnego projektanta.

Marek Wnuk, Dyrektor
MOSiR w Elblągu

Biuro projektów "Euro-Projekt" z powierzonego zadania wywiązało się z należytą starannością i terminowo. Jakość wykonanej usługi nie budzi zastrzeżeń.

Piotr Boryszowski, Prezes Zarządu
Elzambud sp. z o.o.

Niniejszym potwierdzamy, że firma projektowa "Euro-Projekt Zbigniew Kuśmierz" (...) wykonała na nasze zlecenie wielobranżowy projekt budynku handlowo-biurowego (...). Firma "Euro-Projekt" z powierzonego zadania wywiązała się zależytą starannością i terminowo.

Jerzy Duda, Prokurent
Erga sp. z o.o.

Na podstawie wysokiej jakości wykonanych prac należy stwierdzić, że Pan Zbigniew Kuśmierz reprezentuje wysoki poziom wykonawstwa zlecanych czynności oraz cechuje się pełnym profesjonalizmem w realizacji swoich obowiązków. Wszystkie prace realizowane były zawsze terminowo i solidnie z podkreśleniem znakomitej atmosfery współpracy.

Ryszard Werchowski, Dyrektor
SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu

Wykonany projekt spełnił wszystkie oczekiwania Zamawiającego dotyczące zleconego zakresu robót, został wykonany terminowo i z należytą starannością. Współpraca z Panem inż. Zbigniewem Kuśmierzem przebiegała wzorowo zarówno na etapie uzgodnień przedprojektowych jak również w czasie wykonywania dokumentacji. Profesjonalne podejście do powierzonych zadań oraz sumienność w ich wykonywaniu pozwalają polecić Pana Zbigniewa Kuśmierza jako rzetelnego i sumiennego wykonawcę prac projektowych.

Wykonana przez inż. Zbigniewa Kuśmierza dokumentacja sporządzona została terminowo, profesjonalnie i z należytą starannością. Wysoka jakość świadczonych usług pozwala z całą odpowiedzialnością polecić inż. Zbigniewa Kuśmierza innym Inwestorom jako rzetelnego i odpowiedzialnego projektanta i inspektora nadzoru.

Anna Halina Szyszka, Kierownik Delegatury w Elblągu
Narodowy Fundusz Zdrowia o. warmińsko-mazurski

Usługa wykonana została należycie, zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami. Współpraca z Panem Zbigniewem Kuśmierzem w trakcie całego procesu inwestycyjnego układała się bardzo dobrze, co pozwala polecić jego usługi przy realizacji innych obiektów.

Michał Walentynowicz, Członek zarządu spółki "Wiwaldi Junior"
Hotel Elbląg

Urząd Miejski w Elblągu zaświadcza, że (...) Euro-Projekt, wykonał w 2009r. (...) dokumentacje techniczne robót remontowo-budowlanych w budynku Urzędu Miasta w Elblągu. (...) Dokumentacje zostały wykonane zgodnie z warunkami określonymi w zawartych umowach.

Jarosław Lango, Sekretarz Miasta Elbląga
Urząd Miejski w Elblągu

Obydwa projekty zostały wykonane profesjonalnie, bez wad na co uzyskały uzgodnienie Konserwatora Zabytków i pozwolenie na budowę. Współpraca z "Euro-Projekt" Zbigniew Kuśmierz w trakcie prac remontowych układała się bardzo dobrze. Jakość świadczonej usługi pozwala polecić "Euro-Projekt" Zbigniew Kuśmierz jako kompetentnego i rzetelnego partnera do współpracy.

Jacek Nowiński, Dyrektor
Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Wykonana dokumentacja projektowa została przygotowana w terminie od listopada 2006r do marca 2007r w sposób należyty i niezbędny do celu, jakiemu ma służyć.

Henryk Słonina, Prezydent Miasta Elbląga
Urząd Miejski w Elblągu