Opis

W zakres projektu wchodziła: rozbudowa istniejącego obiektu o nowe, parterowe skrzydło, oraz zaprojektowanie windy, która pozwala znieść bariery architektoniczne i bez przeszkód przemieszczać się pomiędzy wszystkimi kondygnacjami w starej i nowej części budynku. W nowym skrzydle budynku zlokalizowano świetlicę, salę terapeutyczną oraz mieszkanie z osobnym wejściem służące podopiecznym ośrodka do nauki samodzielności oraz dające możliwość całodobowej opieki.
Ponadto zaaranżowano na nowo plan zagospodarowania terenu wokół obiektu przyczyniając się do podniesienia jego walorów użytkowych.

Klient/Inwestor

— Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza

Lata realizacji

— 2013

Podstawowe dane liczbowe

  • Powierzchnia zabudowy przed rozbudową: 336.58 m2
  • Powierzchnia zabudowy po rozbudowie: 548,13 m2
  • Powierzchnia użytkowa przed rozbudową: 386,89 m2
  • Powierzchnia użytkowa po rozbudowie: 576,35 m2
  • Kubatura przed rozbudową: 1602,3 m3
  • Kubatura po rozbudowie: 2261,3 m3

Technologia

  • tradycyjna

Podobne projekty