Opis

Przedmiotem opracowania jest projekt skateparku w Braniewie wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zakres projektu obejmuje projekt płyty wraz z poszczególnymi urządzeniami do jazdy i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Wybór oraz rozmieszczenie wszystkich przeszkód ustalono w ścisłej współpracy z docelowymi użytkownikami obiektu.
Skatepark ma pełnić funkcję rekreacyjna dla młodzieży jeżdżącej na deskorolkach i rolkach.

Lata realizacji

— 2016

Podstawowe dane liczbowe

  • Nawierzchnie utwardzone: 905,2 m2
  • - w tym płyta skateparku: 705,9 m2
  • - w tym chodniki: 199,3 m2
  • Powierzchnia biologicznie czynna (trawniki): 366,8 m2
  • Powierzchnia terenu, fragment dz. nr 13/2, 13/3 i 10/24: 1.272 m2

Podobne projekty