Opis

Zakres opracowania obejmował następujące elementy:
- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia biurowego na rozdzielnię nN
- Wydzielenie pomieszczenia dozowania filtracelu na poziomie ±0,00
- Sprawdzenie nośności elementów stropu +6,00 obciążonych nowymi urządzeniami tj. kolumna gliceryny, cyrkulator, wymienniki ciepła
- Wykonanie konstrukcji wsporczej pod kolumnę gliceryny oraz cyrkulator
- Sprawdzenie nośności estakady zewnętrznej w celu ustawienia na niej agregatu chłodniczego
- Wzmocnienie istniejącego podłoża betonowego przy budynku w celu umożliwienia montażu zbiornika buforowego wraz z osprzętem
- Wykonanie projektu pomostu obsługowego dla agregatu chłodzącego na istniejącej estakadzie zewnętrznej
- Wykonanie projektu ramy nośnej pod agregat
Estakada zewnętrzna wykonana jest jako wieloprzęsłowa konstrukcja stalowa. Głównymi elementami nośnymi są dwie kratownice oparte na słupach stalowych rozstawionych co ok. 10-12 m. W celu montażu agregatu na istniejącej estakadzie zaprojektowano ustawienie belek dwuteowych na górnych pasach w węzłach kratownicy. Belki te stanowią również konstrukcję nośną pomostu służącego do obsługi agregatu.

Klient/Inwestor

— ADM Malbork S.A.

Lata realizacji

— 2014

Technologia

  • konstrukcje stalowe

Podobne projekty