Opis

Projekt obejmuje wykonanie stalowej trybuny o długości 31,20 m części wschodniej istniejącego boiska na stadionie KS OLIMPIA przy ul. Agrykola 8 w Elblągu. Trybuna przewidziana została na 324 miejsca siedzące, podzielone na sześć rzędów i cztery sektory ( dwa skrajne sektory po 42 miejsca siedzące i dwa środkowe po 120 miejsc siedzących). Do sektorów i podestu na konstrukcji zadaszenia prowadzą łącznie trzy ciągi schodów o szerokości 1,2 m. Każdy z ciągów ma 15 stopni. Schody i przejścia pomiędzy rzędami oraz podłoga podestu wyłożone zostały kratami pomostowymi zgrzewanymi ocynkowanymi o grubości 40 mm.
Elementy nośne trybun stanowią powtarzalne stalowe kratownice w rozstawie co 1,5 m przypadku kratownic skrajnych, w pasmach gdzie znajdują się schody rozstaw kratownic wynosi 1,34 m, a dla pozostałych sektorów rozstaw wynosi 2,0 m. Do pasa górnego kratownic przyspawany jest stalowy ruszt W wykonany z rur kwadratowych 80x80x4.5 stanowiący element wsporczy dla rusztu siedzisk oraz dla rusztu ciągów komunikacyjnych .
Nad trybuną zaprojektowano zadaszenie o długości 31,68 m i całkowitej wysokości 6,42 m. Wysokość i formę konstrukcji dostosowano do istniejącej konstrukcji zadaszenia. Stalowe elementy nośne konstrukcji rozmieszczono symetrycznie względem trybuny. Projektowany spadek dachu wynosi 5°. Na konstrukcji zadaszenia przewidziano wykonanie ciągów komunikacyjnych umożliwiających przemieszczanie się pomiędzy sektorami trybuny.
Zadaszenie zaprojektowano w formie układu stalowych ram w rozstawie co 6,0 i 6,5 m. Główne słupy oraz belki zadaszenia wykonane zostały jako blachownicowe, spawane o zmiennym przekroju. Dodatkowe zewnętrzne słup wykonane zostały z profilów walcowanych HEB120. Rozstaw słupów w płaszczyźnie ramy w poziomie połączenia z fundamentem wynosi 2,0 m.

Klient/Inwestor

— Gmina Miasto Elbląg

Lata realizacji

— 2014

Technologia

  • konstrukcja stalowa

Podobne projekty