Opis

Zaprojektowano halę produkcyjno-magazynową o powierzchni zabudowy 7.475 m2 i kubaturze 77.593,10 m3. Według założeń projektowych hala ta ma służyć do przechowywania i montażu elementów hydrauliki siłowej.
Budynek podzielono na trzy części funkcjonalne: jednokondygnacyjne część magazynową i część produkcyjną oraz dwukondygnacyjną część socjalną z zapleczem biurowym. Dodatkowo z części produkcyjnej wydzielono magazyn gum. Powierzchnia użytkowa hali wynosi 7.502,29 m2, z czego 275,73 m2 stanowi część socjalna.

Lata realizacji

— 2018 - 2019

Podstawowe dane liczbowe

  • Powierzchnia zabudowy: 7.475 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 7.502,29 m2
  • Powierzchnia użytkowa cz. socjalnej: 275,73 m2
  • Powierzchnia użytkowa cz. magazynowej: 3.565,70 m2
  • Powierzchnia użytkowa magazynu gum: 1.028,40 m2
  • Powierzchnia użytkowa cz. produkcyjnej: 2.627,20 m2
  • Długość hali: 102,69 m2
  • Szerokość hali: 72,79 m2
  • Wysokość hali: 11,28 m2
  • Kubatura: 77.593,10 m3

Podobne projekty